Vietnam

Vietnam

Squad:


Goalkeepers:

1 – Phạm Văn Rạng – (?); Era: SH 1960’s

22 – Dương Hồng Sơn – SLNA / Hànội FC; Era: SH 2000’s

23 – Nguyễn Văn Cường – Bình Định FC; Era: SH 1990’s

Defenders:

2 – Dương Văn Thà – Ho Chi Minh City FC; Era: FH 1970’s

3 – Văn Ti – (?); Era: SH 1950’s

4 – Nguyễn Hữu Thắng – SLNA; Era: SH 1990’s

5 – Phạm Huỳnh Tam Lang  – AJS; Era: SH 1960’s

7 – Như Thành – Becamex Bình Dương; Era: SH 2000’s

16 – Quang Thanh Huỳnh – Becamex Bình Dương; Era: SH 2000’s

20 – Trần Công Minh – Đồng Tháp FC; Era: SH 1990’s

Midfielders:

6 – Ðỗ Thới Vinh – (?); Era: SH 1960’s

8 – Nguyễn Hồng Sơn – Thể Công FC; Era: SH 1990’s

12 – Nguyễn Minh Phương – Long An FC; Era: SH 2000’s

13 – Mai Đức Chung – Tổng cục Đường sắt / Hànội City Police; Era: FH 1980’s

14 – Nguyễn Ngọc Thanh – (?); Era: FH 1960’s

15 – Trần Duy Long – Tổng cục Đường sắt; Era: SH 1960’s

19 – Phạm Thành Lương – Hànội FC; Era: FH 2010’s

Fowards:

9 –  Công Vinh – SLNA / Hànội FC; Era: SH 2000’s

10 – Huỳnh Đức – Hồ Chí Minh City Police; Era: SH 1990’s

11 – Khắc Chính – Tổng Cục Đường Sắt; Era: SH 1980’s

17 – Nguyễn Cao Cường – Thể Công FC; Era: FH 1980’s

18 – Nguyễn Văn Tư – (?); Era: SH 1950’s

21 – Phạm Văn Quyến – SLNA; Era: FH 2000’s

Manager(s):

PortugalHenrique Calisto – Era: SH 2000’s

GermanyKarl-Heinz Weigang – Era: SH 1990’s 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s